Over 't MegaZijn

 

Uitleenpunt voor leerkrachten NCZ​

'T MegaZijn wil leerkrachten NCZ ondersteunen door een divers, gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod van educatieve en praktisch toepasbare tools ter beschikking te stellen. Het aanbod is thematisch opgesteld volgens de leerplannen NCZ, zoals opgemaakt door de RIBZ.

 

Door gebruik te maken van deze materialen kunnen leerkrachten NCZ de verschillende aspecten van vrijzinnig humanisme en de concrete werking van deMens.nu naar de klaspraktijk vertalen.

 

'T MegaZijn is een initiatief van deMens.nu. Het wordt als pilootproject georganiseerd in de huizenvandeMens Brussel en Antwerpen.

Materiaal

Praktisch

© 2015. 'T MegaZijn is een initiatief van deMens.nu, de huizenvandeMens en RIBZ.

Met de steun van de Instelling Morele dienstverlening Brussel, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vrijzinnige Antenne Waasland.
 

Antwerpen

Antwerpen

Sint-Niklaas